เริ่มต้นพัฒนาและต่อยอดเพื่อโอกาสของธุรกิจร้านอาหารของคุณในยุคการเรียนรู้ผ่านช่องทาง Online ไปร่วมกันกับเรา

ได้ความรู้มากๆเลยครับ พี่ๆเป็นกันเองปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยครับ 👍🏻👍🏻

จากนักเรียน Cost Control รุ่น 13

Surbsawat Charoensawat


Pop Raze


สังคมแห่งนี้สุดยอดมากๆครับ...ถือว่าเป็นห้องสมุดของคนทำร้านอาหารอย่างแท้จริง สมกับชื่อ “ เพื่อนแท้ร้านอาหาร “

จากนักเรียน cost control รุ่น 6 ครับ